Lắp đặt hệ thống lọc sóng hài 22kV tại nhà máy thép Thành Đô

Lắp đặt hệ thống lọc sóng hài 22kV tại nhà máy thép Thành Đô

06/05/2019 2:44:42 PM | 52

Hệ thống lọc sóng hài trung thế 22kV được công ty VNG lắp đặt cho nhà máy thép Thành Đô - KCN Tân Đông Hiệp B, Bình Dương. Đây là hệ thống lắp đặt trong nhà với bậc 2, 3, 4. Hiện tại nhà máy hoàn thiện giai đoạn 1 để xử lý sóng hài.