Hệ thống chống nháy điện áp cho phụ tải quan trọng

Hệ thống chống nháy điện áp cho phụ tải quan trọng

06/05/2019 2:46:17 PM | 133

Các phụ tải quan trong đòi hỏi cấp điện liên tục ko cho phép mất điện trong bất kì thời gian nào. Trên thế giới thông thường sử dụng phổ biến là UPS tuy vậy với một số phụ tải nhạy cảm, thời gian đáp ứng của UPS vẫn không đủ nhanh (nhanh nhất 30ms) do vậy cần phải có thiết bị đáp ứng gần như tức thời sự để duy trì sự ổn định của phụ tải. Hệ thống UPQ với thời gian phản ứng 10ms hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu trên. Tại chế độ làm việc bình thường, UPQ giống như hệ thống lọc sóng hài tích cực để xử lý sóng hài do phụ tải gây ra. Trong chế độ sự cố, UPQ đóng vai trò là nguồn công suất dự phòng lên đến 30MVA để duy trì sự liên tục cung cấp điện cho phụ tải quan trọng trong thời gian khởi động UPS hoặc các thiết bị bảo vệ khác.