Cột khắc phục sự cố gãy cột 110kV

Cột khắc phục sự cố gãy cột 110kV

06/05/2019 2:47:01 PM | 120

Khi cần di dời cột 110kV cũ hoặc xử lý sự cố cột thường mất nhiều thời gian, đặc biệt địa hình hiểm trở gây thiệt hại kinh tế lớn. Cột ERS giúp việc thay thế nhanh hơn với thời gian 4-6h